• Số 12- 3/29 Cù Chính Lan - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội
  • baohiemoto.vn@gmail.com
  • 8:00 AM – 17:45 PM

Bảo hiểm mọi rủi ro Căn hộ chung cư

Bảo hiểm Baohiemoto.vn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ bảo hiểm trọn gói cho ngôi nhà của bạn. Phần I: Thiệt hại vật chất Đối tượng bảo hiểm: Khung nhà, tài sản bên trong nhà, tài sản quý hoặc tài sản cá nhân. Quyền lợi bảo hiểm: Được bồi thường những tổn thất hoặc […]

Xem thêm

Bảo hiểm toàn diện Ngôi Nhà

Bảo hiểm Baohiemoto.vn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ bảo hiểm trọn gói cho ngôi nhà của bạn. I. Đối tượng bảo hiểm Các tài sản được kê khai trong Danh mục tài sản được bảo hiểm, bao gồm: – Ngôi nhà; – Tài sản bên trong được bảo hiểm: Theo danh mục tại […]

Xem thêm

Bảo hiểm toàn diện Nhà tư nhân

Bảo hiểm Baohiemoto.vn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ bảo hiểm trọn gói cho ngôi nhà của bạn. Phần I: Thiệt hại vật chất Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm cho các rủi ro ngẫu nhiên và bất ngờ đối với tài sản được bảo hiểm. Các rủi ro được bảo hiểm: – Cháy, […]

Xem thêm