• Số 12- 3/29 Cù Chính Lan - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội
  • baohiemoto.vn@gmail.com
  • 8:00 AM – 17:45 PM

Bảo hiểm toàn diện Ngôi Nhà

Bảo hiểm Baohiemoto.vn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ bảo hiểm trọn gói cho ngôi nhà của bạn.

I. Đối tượng bảo hiểm

Các tài sản được kê khai trong Danh mục tài sản được bảo hiểm, bao gồm:

– Ngôi nhà;

– Tài sản bên trong được bảo hiểm: Theo danh mục tại Phụ lục 01-Danh mục tài sản được bảo hiểm và Giới hạn bồi thường đính kèm dưới đây.

II. Phạm vi bảo hiểm

– Bảo hiểm Baohiemoto.vn sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất, thiệt hại bất ngờ, không lường trước được, trừ các trường hợp bị loại trừ theo Quy tắc bảo hiểm này đối với các tài sản được bảo hiểm, tại địa điểm được bảo hiểm do các rủi ro sau gây ra:

A. Cháy;

B. Nổ;

C. Sét đánh;

D. Bão (cấp 8 trở lên theo Thang sức gió Beaufort) nhưng không áp dụng với khu vực thuộc các tỉnh từ tỉnh Nghệ An đến tỉnh Phú Yên;

E. Đâm va bởi xe bộ hành hay súc vật không thuộc quyền sở hữu hay kiểm soát của Người được bảo hiểm hoặc của người làm thuê cho họ;

F. Cây đổ, cành cây gãy rơi vào Ngôi nhà được bảo hiểm không phải do hành động cố tình của Người được bảo hiểm hoặc các thành viên trong gia đình Người được bảo hiểm đang sinh sống tại Ngôi nhà được bảo hiểm.

PVI

PVI

Cần giúp đỡ ?

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ khách hàng của chúng tôi bất cứ lúc nào. Bạn có thể gọi 24/7 để trả lời câu hỏi của bạn.

+84904173666